زنان در دوره روحانی: از حجاب تا ساپورت

برنامه افق درباره حقوق زنان در دوره روحانی، مساله حجاب، نقش زنان در جامعه، پوشش زنان و نظر خامنه ای نسبت به حجاب. با فاطمه کشاورز، فاطمه حقیقت جو، و شادی امین.

شادی امین  از فعالین جنبش زنان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران خوشبینی دو مهمان اصلاح طلب برنامه ( فاطمه کشاورز و فاطمه حقیقت جو) را به چالش می‌کشد.

 

Advertisements
This entry was posted in armando104 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s