دستگیری یک دختر با لاک پرچم انگلیس

IMG 20130317 123514 دستگیری یک دختر با لاک پرچم انگلیسدختری که با لاک های منقش به پرچم انگلیس اقدام به تردد در شهر تهران می کرد دستگیر شد. این در حالیست که امروز در خبر‌ها آمده است  قوه قضاییه موفق به یافتن سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک جهت ابلاغ احضاریه نشده است!
سایت به اصطلاح اررزشی ندای‌ انقلاب در مورد دستگیری دختری با لاک پرچم انگلیس می‌نویسد:  یکبار عناصر و علائم شیطان پرستی در زیر پله ها و مغازه های شهر به فروش می رسد و روز دیگر با استفاده از عناصر زیبایی شناختی به دنبال جذب جوانان و افزایش گرایش آنها به پرچم ها و نمادهای دیگر کشورها هستند.یک روز شهرداری مورد اغفال قرار می گیرد و ستاره داوود در میدان انقلاب نقش می بندد و روز دیگر ساپورت هایی منقش به پرچم اسرائیل و انگلیس به پای جوانان می رود.

این بار هم آخرین خبر حکایت از دستگیری دستگیری دختری با با لاک منقش به پرچم انگلیس دارد تا هر روز بازی با افکار رنگ و رویی جدید به خود بگیرد و برخی از جوانان که عموما از پشت پرده موضوعات بی خبر هستند بر طبل تو خالی حمایت از این نقوش بکوبند.

به هر صورت بازی جدید فرهنگی که بازیگران خود را در داخل کشور پیدا کرده یک بازی تماما سیاسی است که زیر لوای فرهنگ خود را پوشانده تا کم کم جوانان را از داشته های خود جدا کرده و به سمتی سوق دهد که فرهنگ خودی را نامطلوب و فرهنگ دیگری را سرلوحه قرار دهد و به عبارتی مرغ همسایه را برای خود غاز کنند و دیگر به داشته های میهنی دل خوش نباشند.

یقینا کم کاری مسئولین فرهنگی برای پوشش دهی چنین هجمه سیاسی قابل بخشش نیست چرا که جوانان به بسیاری از مسائل پشته پرده آگاهی ندارند و بر این اندیشه هستند که هر چیز در بطن جامعه رواج پیدا کند چیزی مطلوب و قابل پیروی است. شاید کمی نیاز باشد مسئولین از فضای یخ شده اتاق هایشان خارج شوند و در خیابان ها به تبی که کم کم جوانان را در خیابان ها می سوزاند نظاره کنند و ببینند چگونه تن نمایی در شهر به بی داد رسیده است.

اما در این میان یک سوال از جوانانی که با دل سپردن به آن چیز که هر روز کف خیابان ها برایشان نسخه می پیچد و دل به آن می دهند مطرح می شود  این است که در کدام عصر تاریخی از همان زمان بدو ورود آریاییان به فلات ایران مردم چوب بی غیرتی بر تن کوبیده اند؟ کدام عقل سلیمی می تواند بخود بقبولاند که چشم های هرزه به دنبال بدن نمایانش باشند در حالی که نوع پوششی که او برای خود برگزیده  که به مراتب از آنچه که در غرب رخ میدهد منفی تر و آثار مخرب تری دارد.

متاسفانه نه تنها مسئولین بلکه خانواده ها نیز در برابر چنین موضوعاتی کاملا به بی تفاوتی رسیده اند و در میان حجم زیاد سر و صدا ها دیگر گوشهایشان یارای شنیدن فریادهای غرق شدن جوانان را ندارد.

به هر صورت این روزها حال و روز جوانان زیاد خوب نیست و تمام عناصر اجتماعی دست در دست هم داده اند تا سقوط آینده سازان کشور را به نظاره بنشینند.

Advertisements
This entry was posted in armando104 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s