عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

نسیم جنوب – سایت اندیشه ورزان برنا در شهرستان عسلویه عکس هایی از جابجائی یکی از برج های فاز پارس جنوبی را منتشر نموده است که دیدنی است. این عکس ها تحت عنوان جابجاییهای بزرگ به روش ایرانی / پروژه انتقال برجهای فازهای پارس جنوبی به نمایش گذاشته شده است…

جابجاییهای بزرگ به روش ایرانی / پروژه انتقال برجهای فازهای پارس جنوبی

186927 235 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186928 809 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186929 576 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186931 792 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186932 805 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186933 414 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186934 298 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186935 241 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186936 865 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186937 593 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186938 625 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186939 286 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186940 475 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186941 702 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

186942 449 عکس های دیدنی از جابجایی یکی از برج های پارس جنوبی به روش ایرانی

Advertisements
This entry was posted in armando104 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s