ماندن جرم استُ و پرواز جرم تر …

1373007 237986719685793 1833405970 n ماندن جرم استُ و پرواز جرم تر ...

“زندان”

سالهاست در این سلول ، سکوت جرم است و فریاد جرم تر…
ماندن جرم استُ و پرواز جرم تر…
ولی
در من خیالیست
وسعتش
ضرب در آسمان هاست
و پرواز در آسمانِ آرزوهاست
افسوس
افسوس …
“زمین زندانِ زنده هاست”

بهزاد زاهدی

تصویر از یک نقاش ایتالیایی: Gatto

Advertisements
This entry was posted in armando104 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s