فرزان اطهری مدل بین المللی مقیم سوئد و خطر ۱۵ سال زندان در امارات

Farzan Athari فرزان اطهری مدل بین المللی مقیم سوئد و خطر ۱۵ سال زندان در امارات

سپیده دم – محاکمه فرزان اطهری مدل ایرانی – سوئدی ساکن منطقه “ولینگبی” در استکهلم که به اتهام دارا بودن ۱۱ بسته نایلونی حاوی کوکائین از ماه مه سال جاری تاکنون در امارات عربی متحده عربی در بازداشت بسر می برد روز چهارشنبه ۱۸ سپتامبر در دوبی آغاز شد. دادستان پرونده در دوبی تقاضای ۱۰ الی ۱۵ سال مجازات زندان برای این مدل ایرانی‌ – سوئدی کرده است.

بازداشت در مقابل یک هتل لوکس در دوبی‌

فرزان اطهری هنگامی که در ماه مه‌ سال جاری، در مقابل یک هتل لوکس در دوبی‌ ایستاده بود به دنبال تماس فردی با پلیس دوبی‌ توسط ماموران پلیس بازداشت شد و از آان زمان تا کنون به اتهام دارا بودن ۱۱ کیسه کوچک نایلونی، حاوی جمعاً ۲۱ گرم کوکائین در بازداشت به سر برده است.

به گفته شاهدی که با پلیس تماس گرفته است فرزان اطهری اقدام به فروش کوکائین نموده است. اتهامی که از سو‌ی‌ فرزان اطهری رد شده است. به گفته فرزان اطهری ، کوکائین ضبط شده جهت استفاده شخصی‌ بوده است.

گزارش کامل در سایت استکهلمیان

Advertisements
This entry was posted in armando104 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s