سپیده دم: به دلیل وقوع اشتباه پوزش می خواهیم

1375769 671855336158151 649488823 n سپیده دم: به دليل وقوع اشتباه پوزش می خواهیم

روز گذشته متنی را عیناً از صفحه رضا خندان همسر نسرین ستوده، تحت عنوان “ روز جهانی کودک گرامی باد” منتشر کردیم، که پس از تحقیق متوجه شدیم، روز جهانی کودک ۲۰ نوامبر (۱۰ آذر) است و قاعدتا بیشتر از یک روز جهانی هم برای یک موضوع، وجود ندارد.

 ضمن آرزوی  آزادی همهٔ زندانیان سیاسی، از جمله مصطفی دانشجو از وکلای دراویش گنابادی، به دلیل وقوع ایناشتباه پوزش می خواهیم.

مدیریت سپیده دم

Advertisements
This entry was posted in armando104 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s