عدم پیگری مرگ یک دختر دانشجو ، تجمع اعتراضی دانشجویان بوعلی را در پی داشت

دختر دانشجو عدم پیگری مرگ یک دختر دانشجو ، تجمع اعتراضی دانشجویان بوعلی را در پی داشت
بە گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، پس از سپری شدن دو روز از مرگ مشکوک یک دانشجوی دختر دانشگاه بوعلی بە نام سحر چوینی، صبح امروز بیش از هزار نفر از دانشجویان این دانشگاه در اعتراض بە عدم پیگیری مسئولین دانشگاه و بی مبالاتی بە نسبت مرگ وی در محوطە دانشگاه تجمعی اعتراضی را برپا کردند.خبرنگار کُردپا بە نقل از تعدادی از دانشجویان در این رابطە گزارش داد: مسئولین بدون دریافت هیچ نتیجە تحیقاتی، علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردەاند و این در حالی است کە تاکنون ادارە پزشکی قانونی هیچ نتیجەای را مبنی بر دلیل مرگ سحر چوینی اعلام نکرد ە است.

یکی از دانشجویان این دانشگاه بە آژانس کُردپا اعلام کرد: “دلیل مرگ این هم‌دانشگاهی ما خودکشی نبودە و وی در یکی از خوابگا‌های تازە احداث این دانشگاه و در حالی کە دیگر هم‌خوابگاهی‌‌هایش بە تعطیلات پایان هفتە رفتە بودند بە شیوەای مشکوک جان خود را از دست دادە است”.

این دانشجو در ادامە افزود: “در این خوابگاه تعدادی از کارگران ساخت و ساز نیز حضور داشتەاند.

و این مسئلە سبب شدە کە دیگر دانشجویان نسبت بە مرگ سحر مشکوک شدە و امن نبودن این خوابگاه منجر گردیدە کە مسئولین دانشگاه جهت سرپوش نهادن بر واقعیت این مسئلە دلیل مرگ را خودکشی اعلام کنند” .

در این تجمع اعتراضی، دانشجویان خواستار رسیدگی هر چە سریع‌تر جهت کشف واقعیات بە نسبت مرگ مشکوک سحر چوینی شدەاند.

سحر چوینی ١٩ سالە و دانشجوی ترم دوم رشتە پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان و اهل شهرستان مریوان بودە است.

جنازە وی صبح روز جمعە و یک روز پس از مرگ وی در یکی از خوابگا‌های دانشجویی تازە احداث دانشگاه بوعلی توسط دوستانش پیدا شد.

مسئولین دانشگاه نسبت بە تجمع اعتراضی دانشجویان حاضر بە هیچ گونە پاسخگویی در رابطە با مرگ سحر چوینی نشدەاند.

16000 عدم پیگری مرگ یک دختر دانشجو ، تجمع اعتراضی دانشجویان بوعلی را در پی داشت

15999 عدم پیگری مرگ یک دختر دانشجو ، تجمع اعتراضی دانشجویان بوعلی را در پی داشت

16003 عدم پیگری مرگ یک دختر دانشجو ، تجمع اعتراضی دانشجویان بوعلی را در پی داشت

16002 عدم پیگری مرگ یک دختر دانشجو ، تجمع اعتراضی دانشجویان بوعلی را در پی داشت

Advertisements
This entry was posted in armando104 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s