فدرر پیتزا پخش می‌کند

271073fa434dfbedecc5cddef10cff3e L فدرر پیتزا پخش می‌کند

 

راجر فدرر بعد از شکست در فینال بازل، بین توپ‌جمع‌کن‌ها پیتزا پخش کرد. او که روزگاری خودش هم در این تورنمنت به عنوان یک توپ‌جمع‌کن کار می‌کرد، طبق یک سنت قدیمی هر سال این کار را در زادگاه‌اش انجام می‌دهد.

Advertisements
This entry was posted in armando104 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s