چه فرق می کند زن بودن

793854 10151439986745281 846128263 o چه فرق می کند زن بودن

چه فرق می کند زن بودن

یا مرد نبودن

وقتی که بودنت

آزادانه نبود

با مرد بودن

یا زن نبودن

مرضیه وفا‌مهر
۹ مارس ۲۰۱۴

Advertisements
This entry was posted in armando104 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s